Окръжен и Административен съд в Стара Загора с мерки срещу разпространението на COVID-19

Във връзка с Протокол № 9 от 15.03.2020 г. от извънредно заседание на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение, както и препоръките на Националния оперативен щаб, със заповед от днес, 16.03.2020 г. административният ръководител – и.ф.председател на  Окръжен съд – Стара Загора и Аднинистративен съд Стара Загора преустановява:

1. разглеждането на всички видове наказателни дела за периода на обявеното извънредно положение 16 март 2020 г. - 16 април 2020 г. включително, с изключение на:
- Делата по чл.64 и чл.65 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) и чл.270 от НПК;
- Делата по чл.66 от НПК;
- Делата по чл.67 от НПК
- Делата по чл.69 от НПК;
- Делата по чл.70 от НПК;
- Разпит на обвиняем пред съдия по чл.222 от НПК;
- Разпит на свидетел пред съдия по чл.223 от НПК;
- Делата по чл.427 от НПК;
- Делата по Раздел II от Закона за здравето;
- Дела по Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест по искания на задържания или предаване на лица;
- Дела по Закона за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни актове за налагане на наказание лишаване от свобода или на мерки, включващи лишаване от свобода;
- Дела по чл.7 от Указа за борба с дребното хулиганство;
- Дела по чл.355 от НК;
- Процесуалните действия по реда на чл.146, чл. 158,чл.161, чл.164, чл.165, всички по НПК
- Делата, образувани по искания по Закона за специалните разузнавателни средства;
2. разглеждането на всички видове граждански и търговски дела, за периода на обявеното извънредно положение 16 март 2020 г. - 16 април 2020 г. включително, с изключение на:
- Дела за упражняване на родителски права само относно привременни мерки;
- Дела по Закона за защита от домашно насилие, само относно заповед за незабавна защита или изменение на същата, както и в случаите на отхвърляне на молбата за защита;
- Разрешения за теглене на суми от детски влогове;
- Делата за допускане на обезпечение по бъдещ и висящ иск;
- Делата за обезпечаване на доказателства.
Делата, извън посочените по-горе, следва да се отсрочат за определени дати след крайната дата от периода на обявеното извънредно положение, но преди съдебната ваканция за настоящата година

Със заповедта е регламентирано  подаването на всякакъв вид документи да се извършва по пощата или по електронен път, а справките по дела се извършват САМО по телефоните, обявени на сайта на съда, или по електронен път на обявения електронен адрес

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top