От БСП-Стара Загора призовават всички политически сили в подкрепа на комплекса „Марица изток“

Министерският съвет  и министърът на енергетиката да не допускат прекратяване на функционирането или ограничаване на производствения капацитет на въглищните топлоелектрически централи в Минно-енергийния комплекс „Марица изток“ до изчерпване на ресурса и да предприемат всички необходими мерки за нормалното му функциониране, за да бъде гарантирана енергийната и националната сигурност на страната. Българското правителство да работи в тясно сътрудничество с Германия, Полша, Чехия, Унгария за съвместни действия по защита на интересите ни и да се ангажира целия научен потенциал за решения в сферата на очистването на емисиите.

Това се казва в Позиция на БСП-Стара Загора  за  съдбата на Минно-енергийния комплекс „Марица изток“. БСП изразява надежда Позицията да бъде възприета и от останалите политически сили в Стара Загора и всички да се обявят в подкрепа на „Марица изток“ и  „да покажем, че за нас работата в името на просперитета на Стара Загора и България е това, което може да ни обедини в критичен момент, какъвто без съмнение е този”, се подчертава в приетия документ.

Позицията е изпратена и до председателя на 44НС, премиера, министъра на енергетиката, до европейските институции, до кмета, областния управител, до Общински съвет-Стара Загора и др.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top