Днес гласуват Бюджет 2020 на Община Стара Загора

По време на днешното редовно февруарско заседание на местния парламент в Стара Загора ще бъде разгледан и гласуван бюджета на Общината за 2020 година.Общо 33 предложения съдържа Дневният ред на Общинския съвет в Стара Загора.

Съветниците ще разгледат и проекта на Правилник за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено или осиновено дете на територията на община Стара Загора. „Ще гласуваме на второ четене още и промените в Наредбата на Община Стара Загора за организация на предучилищното образование. Между двете разглеждания на нормативния документ няма постъпили предложения“, уточни Мария Динева. Съветниците ще разгледат и вземат решение за възлагане на финансов одит на общински търговски дружества от дипломирани експерт-счетоводители за заверка на годишните им финансови отчети стана ясно от думите на Динева. По време на февруарската сесия, старейшините ще дадат съгласие за именуване на улица в старозагорското село Богомилово, както и ще определят представителите си в Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top