С над 26 % намаляват издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради в Старозагорско

През четвъртото тримесечие на 2019 г. местните администрации в област Стара Загора са издали разрешителни за строеж на 63 жилищни сгради със 145 жилища в тях и 17 576 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 96 други сгради с 27 314 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 26.7%, а жилищата в тях и общата им застроена площ, съответно с 41.5 и 40.8%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради бележат спад с 34.2%, а тяхната РЗП - с 25.2%.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2018 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са по-малко с 8.7%, жилищата в тях - със 76.5%, а разгънатата им застроена площ - със 75.4%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради намалява с 20.7%, а общата им застроена площ - с 23.8%.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top