Община Мъглиж кани гражданите на обществено обсъждане

На 14.02.2020 г. (петък) от 15.00 часа в заседателната зала в сградата на общинска администрация  Мъглиж ще се проведе обществено обсъждане на намерението за поемане на дългосрочен общински дълг във връзка с реализирането на проект „Закупуване на съдове за събиране на битови и строителни отпадъци“ със следните параметри:

1. Предназначение:
1.1 Закупуване на контейнери за битови отпадъци
- С обем 1100 литра – 130 броя;
- С обем 660 литра – 50 броя;
- С обем 4 куб. м. – 40 броя;
1.2 Закупуване на контейнери за строителни отпадъци
- С обем 4 куб. м. – 5 броя.

2. Прогнозна стойност на проекта: до 230 000 лв.
3. Начин на финансиране – безлихвен заем от ПУДООС (Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда);
4. Срок за погасяване: 60 месеца с възможност за ползване на гратисен период до 24 месеца;
5. Начин на обезпечаване: Заем срещу Запис на заповед.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top