Близо 150 млн. лева е проектът за Бюджет 2020 на Община Стара Загора, здравеопазване и образование са приоритет

При голям интерес, час и половина продължи общественото обсъждане на проекта бюджет на Община Стара Загора за 2020 година. Прогнозната му макрорамка е което е 148 364 818 лева. В тези средства са включени субсидията за делегирани от държавата дейности и собствени приходи, дейности, финансирани с общински приходи, както и преходният остатък. Това стана ясно по време на общественото обсъжне на проекта за бюджет, което се проведе снощи. Над 177 млн. лева (177 258 390 лева) е общо индикативният годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и бюджета на Общината.Основната цел при формирането му е да има баланс – разходната част да е съобразена с приходната, за да запазим финансова стабилност, подчерта главният финансист на община Стара Загора Цанка Ганева. Приоритет през тази година ще бъде образование и здравеопазване.

Директорът на на Дирекция „Финанси, бюджет и счетоводни дейности“ допълни, че местното ръководство остава запазването на фискалната устойчивост, провеждането на последователна и предвидима политика и запазване на балансиран стабилен общински бюджет.

През 2020 година ще се работи по преходните обекти – Културния център „Стара Загора“, новия Гробищен парк, Центъра за даровити деца, както и по кръговото кръстовище в кв. „К. Ганчев“, изграждане на ново улично осветление и ремонт на съществуващото. В инвестиционната програма влизат и нови обекти като подобряване и благоустрояване на „Руския пазар“, Зоопарка, изграждане на въжена градина и спорна зала в парк „Артилерийски“ и други.

Благодарение на европейско финансиране ще продължава да се работи и по проектите за модерен градски транспорт, обновяване на образователната инфраструктура, както и подобряване на качеството на атмосферния въздух.

По време на обсъждането стана ясно още, че в процес на подготовка са проектни предложения за паркоустрояване и подобряване на Станционната градина и Летния театър.

Ще се обърне внимание и на малките населени места, които са част от община Стара Загора. От думите на Цанка Ганева стана ясно, през 2020 година са предвидени 120 хил.лева за изграждане на библиотека в село Борилова, както и 500 хил.лева ще бъдат отделени за ремонт на пътища в общинската пътна мрежа. Според главният финансист ако селата бъдат включени в следващия програмен период за европейско финансиране, това значително ще подобри жизнената среда в тях, тъй като към момента те се издържат от общия старозагорски бюджет, като това е и причина нещата да се случват по-бавно. „Всичко, което успеем да привлечем като ресурс за селата, ще отиде само и единствено за тях“.

За разглеждане и гласуване бюджетът ще влезе в залата на Общинския съвет на 13 февруари, тогава местният парламент ще разгледа в детайли и финализира неговата рамка.

Участие в публичното обсъждане  взеха зам.-кметовете на Община Стара Загора Йордан Николов, Иванка Сотирова, Милена Желева и инж. Янчо Калоянов, председателят на Общинския съвет Мария Динева, общински съветници, секретарят на администрацията Делян Иванов, главният архитект Виктория Грозева, началници на различни отдели на общината, граждани и медии.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top