112,6 млн.евро са чуждестранните инвестиции в община Стара Загора през 2018 година

По данни на НСИ преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор в област Стара Загора към 31.12.2018 г. възлизат на 929.3 млн. евро, което е с 2.6% повече в сравнение с 2017 година.

С най-голям размер на преките чуждестранни инвестиции е община Гълъбово - 669.4 млн. евро, следвана от община Стара Загора - 112.6 млн. евро и община Казанлък - 75.5 млн. евро. През 2018 г. най-голяма е стойността на направените преки чуждестранни инвестиции в промишлеността - 939.3 млн. евро, като е регистриран ръст от 2.7% спрямо предходната година.

Коментирай!

#1
Българка - 2020-01-23 13:00:58

Редно е да оповестяват кои са големите инвеститори -български или чуждестранни и в какво точно инвестират!

Още новини

Scroll To Top