Извънредно заседание на Обс Стара Загора днес

Днес в 9,00 часа в зала „П. Р. Славейков“ на Общинска администрация ще се проведе първото за 2020 година заседание на общински съвет Стара Загора. То ще бъде извънредно като в дневния му ред  влиза само една точка – даване съгласие Община Стара Загора да участва в учредяване на сдружение с нестопанска цел в обществена полза, чрез което да се кандидатства  проектно предложение по ОП „Иновации и конкурентноспособност 2014-2020“ за създаване на Регионален иновационен център.

Подготвеното предложение е насочено към изграждане и развитие на нова научноизследователска инфраструктура, фокусирана върху диагностика, оценка и лечение на пациенти със социално значими заболявания.

Очаква се в началото на заседанието клетва да положи новия старейшина от квотата на ГЕРБ- Нели Калнева- Митева. Промяната се наложи тъй като Милена Желева беше избрана за зам.кмет.

 

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top