Днес излиза първото за годината класиране за детските ясли в община Стара Загора

Днес излиза първото за 2020 година класиране за прием на деца в детските ясли в Стара Загора. Общо 94 свободни места бяха обявени за целодневен прием за днешното класиране.

Срокът за потвърждаване на приетите деца е следващите пет работни дни.

В класирането  участват децата, отговарящи едновременно на следните условия:

- в заявлението за прием са избрани начални месец и година за участие в класиране месец януари 2020 год. или по-рано. В класирането няма да участват заявленията, в които началния месец и година са от месец февруари 2020 год. нататък.

- навършили или навършващи минимална възраст 10 месеца през месец януари 2020 г.  В момента на класирането се прави автоматична проверка за възраст и при условие, че детето не навършва 10 месеца в месеца на класирането – не участва в класирането.

-  максималната възраст за участие в класиране: ако в месец януари 2020 г. детето навършва 36 месеца – отпада от класиране.

От общинска администрация напомнят, че класирането е според броя точки, събрани от отбелязаните критерии в заявлението за участие в класиране,  трудовата заетост на заявителя и входящия номер на заявлението.

Заявители, без изискуеми задължения към МДТ в община Стара Загора могат да получат 1 точка при класиране като отбележат „Да“  на съответния критерий. Верността му се проверява по електронен път от директора при записване в детската ясла, където е класирано детето.

Общо десет са забавачниците в община Стара Загора

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top