Приеха първите данъчни декларации в НАП Стара Загора

Първите за 2020 година данъчни декларации са приети в офиса на НАП Стара Загора, съобщиха от институцията. Данъчната кампания за 2020 г. започва на 10 януари. Декларациите за доходите на физическите лица и тези за облагане с корпоративни данъци могат да бъдат подадени по електронен път и на място в офисите на НАП. Самоосигуряващите се лица подават корпоративни, ДДС и декларации за доходите само по електронен път.

Срокът за ползване на 5% отстъпка от данъка за довнасяне след деклариране и плащането му през 2020г. е 31 март. Крайният срок за обявяване на доходите е 30 април, а еднократна възможност за корекция на декларациите е отново 30 септември. През март 2020 г. ще е достъпна и предварително попълнена декларация за доходите на гражданите, които имат персонален код на НАП или електронен подпис. След 01 март, физическите лица ще могат да направят справка от сайта на НАП за електронни услуги, за изплатените им доходи (по трудови и извънтрудови правоотношения) от предприятия и самоосигуряващи се лица. Справката е достъпна отново с ПИК или електронен подпис.

От тази година отпада задължението към годишната декларация за доходите да се прилагат: служебни бележки по чл.45 от ЗДДФЛ, документи за направените вноски за осигурителен стаж за пенсиониране и копия от валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК, както и декларацията за ползване на данъчно облекчение за деца с увреждане.

Допълнителна информация за данъчните и осигурителните изисквания може да се получи на телефона на Информационния център на НАП 0700 18 700 или на сайта на Агенцията на: www.nap.bg.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top