Близо 106 хиляди са работещите в Старозагорско

Обобщените резултати от годишния отчет по труда на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор през 2018 година показват, че средногодишният брой на наетите по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора е 105 668 души, което представлява 4.6% от общо наетите в страната. В сравнение с предходната година броят на наетите в областта е с 0.2% по-малко. По-значително е намалението на наетия персонал в сектор „Хотелиерство и ресторантьорство“- със 7.3%. Най-голямо увеличение на наетия персонал е регистрирано в секторите: „Други дейности“ - със 7.6% и „Строителство“ - с 6.8%.

Разпределението на наетите лица по сектори е както следва: „Преработваща промишленост“ - 34.0%, „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ - 12.1%, „Добивна промишленост“ - 7.0%, „Образование“ - 6.7%, „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - 6.0%, „Строителство“ - 5.5%, „Производство и разпределение електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - 4.9% и други.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top