Районна прокуратура-Стара Загора предаде на съд 79 лица през декември 2019 година

През месец декември 2019 г. прокурорите от Районна прокуратура - Стара Загора са решили по същество и са внесли за разглеждане в Районен съд – Стара Загора 76 прокурорски акта срещу 79 лица, както следва: 33 обвинителни акта срещу 34 лица,  38 споразумения за решаване на делото срещу 40 лица и 5 предложения за налагане на административно наказание, по реда визиран в чл.78а от НК срещу 5 лица.

В Районен съд – Стара Загора са били внесени: 3 дела с прокурорски акт срещу 3 лица за престъпления срещу личността (за причинени телесни повреди; за закана с убийство; съвкупление с малолетно лице), 3 дела срещу 4 лица за престъпления против брака и семейството (неполагане на родителски грижи; за неплащане на издръжка; незаконно съжителство с малолетно/непълнолетно лице), 10 дела срещу 12 лица за престъпления против собствеността (за кражба; за невръщане на намерена вещ; унищожаване/повреждане на чужда движима вещ), 4 дела срещу 4 лица за престъпление против стопанството (за изпадане в неплатежоспособност; държане/продажба  на акцизни стоки без бандерол; незаконен добив на дървен материал), 3 дела срещу 3 лица за престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции (противозаконно пречене на орган на властта; за лъжесвидетелстване; бягство на затворник), 2 дела срещу 2 лица за документно престъпление (невярно деклариране; ползване на неистински/преправени документи), 3 дела срещу 3 лица за престъпления реда и общественото спокойствие (за хулиганство; за получаване на доходи по неморален начин) и 48 дела срещу 48 лица за общоопасни престъпления (за държане на огнестрелно оръжие/боеприпаси без надлежно разрешение; за пътнотранспортни произшествия; за управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол/наркотични вещества; за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство; за управление на моторно превозно средство с регистрационни табели за друго превозно средство/управление на нерегистрирано МПС; противозаконно отнемане на моторно превозно средство с цел ползване; за държане на високорискови наркотични вещества).

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top