13 190 лева е средната годишна работна заплата в Старозагорско през миналата година

Средногодишната работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора за 2018 година е 13 190 лева (13 755 лева - за страната). Тя е нараснала със 7.7% в сравнение с предходната 2017 година. С най-високи заплати за 2018 година са наетите в сектори: „Производство и разпределение електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“, „Добивна промишленост“ и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“, а с най-ниски - в „Хотелиерство и ресторантьорство“, „Други дейности“ и „Административни и спомагателни дейности“.

В сравнение с останалите области на страната, през 2018 г. област Стара Загора е на трето място по показателя средна годишна работна заплата, след област София (столица) и Софиял

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top