Изграждат два центъра за деца с увреждания в Стара Загора

Два центъра за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи ще бъдат изградени в Стара Загора. Те ще бъдат по проект „Изграждане на инфраструктура за предоставяне на специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания-2”, който ще се изпълнява от Министерството на здравеопазването и е финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Бюджетът му възлиза на 6 000 000 лева.

Проектът има отношение към процеса по деинституционализация като се създават условия за замяна на институционалния модел на грижа за деца с грижа в среда, близка до семейната. В изпълнение на проекта на децата с увреждания от домовете за медико-социални грижи за деца и от общността ще бъдат осигурени социално включване и равен достъп до услуги.

Като резултат от изпълнението на проекта се очаква изграждането на регионална инфраструктура на резидентни интегрирани здравно-социални услуги в общността, съобразени със специфичните потребности на децата с увреждания.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top