Непроменена остава такса битови отпадъци в Стара Загора

С 47 гласа „За“ бе одобрена план-сметката за дейностите по чистотата през 2020 г. на община Стара Загора. Няма да има промяна в параметрите на досегашната такса битови отпадъци, стана ясно по време на последното заседание за годината на старейшините.

Беше подкрепено учредяване право на строеж за изграждане на сграда върху терена на събореното здание, познато на старозагорци като „Стария съвет“. Началната тръжна цена на процедурата е 1 915 000 лв. (без ДДС).

Кметът Живко Тодоров даде подробности защо предложението влиза в дневния ред на декемврийското заседание дни преди него. „Трябва да гарантираме приходната част на бюджета за следващата година. При подкрепата днес, средствата ще бъдат заложени в програмата за 2020 г., тъй като се отвори сериозен процент на дофинансиране на дейностите по чистота, а ще имаме нужда от приходи за инвестиционна програма, отговаряща на нуждите на хората“, даде разяснения Тодоров. През май месец тази година бе отличено идейното предложение на колектива от архитекти Георги Чернев, Ива Алтънова и Петър Киряков. То събра най-висока оценка в конкурса, обявен по Закона за обществените поръчки, за „Създаване на обемно- пространствено решение за сграда в УПИ XV-679, кв. 1 по плана на гр. Стара Загора“.
Повдигнат по време на заседанието бе и въпросът с намирящия се под терена подземен паркинг. „Темата е сериозна. Опитваме се да придобием съоръжението, защото то е в тежко състояние. Има изготвена експертиза, консруктивно нещата не са добри. Това, което стана ясно е, че ремонтът е непосилна задача за собствениците“, коментира градоначалникът. „Цената, която към момента ни дават те за откупуване, е твърде висока. Затова предлагаме в рамките на този общински съвет, в комисията по общинска собственост да започнат разговори и да се търсят варианти, защото се вижда, че няма да бъде укрепено мястото от страна на собственика“, уточни още кметът. Той допълни, че администрацията има готовност и с остойностен план.

 

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top