Старейшините подкрепиха новата структура на община Стара Загора

С пълно мнозинство беше одобрена новата структура в община Стара Загора. С 46 гласа "за" местния парламент прие предложението на кмета Живко Тодоров за промени в петтима зам.кметове. Ресорът за който ще отговаря новото попълнение в екипа на Тодоров- Милена Желева е „Култура, туризъм и младежки дейности”.  В изминалия мандат 2015-2019 година тя беше председател на постоянната комисия по Култура, туризъм и вероизповедания в Обс.

Останалите заместници ще бъдат с ресори: „Устройство на територията, строителство и инвестиции”, „Общинска собственост, стопанска политика и спортни дейности”, „Транспорт, чистота и екология“и „Образование, здравеопазване и социални дейности”.

Гласувани бяха и промени и преструктурирания във вътрешните  отдели и дирекции както функционално, така и числово – а именно: Закрива се Дирекция „Административно – правно обслужване“ и се обособяват самостоятелни отдели: „Правно нормативно обслужване, „Човешки ресурси“, „Административно и информационно обслужване“, „Административно стопански дейности“. В Дирекция „Гражданско състояние“ се намалява числеността с 1 щ.бр.Дирекция „Европейски програми и международно сътрудничество“ се закрива. Създава се Дирекция „Инвестиции и Европейски програми“ с два отдела: Отдел „Инвестиции“ и Отдел „Европейски програми и международно сътрудничество“

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top