15,8% повече приходи от нощувки в Старозагорско през октомври

Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Стара Загора през октомври 2019 г. са 11 342, или с 3.4% по-малко в сравнение със същия месец на 2018 година. От всички пренощували лица 85.8% са българи, като по-голямата част от тях (39.2%) са нощували в местата за настаняване с 3 звезди и са реализирали средно по 4.0 нощувки. Пренощувалите чужденци са 1 613, като 67.0% от тях са нощували в местата за настаняване с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 1.9 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през октомври 2019 г. е 29.6%, като тя е най-висока в местата за настаняване с 3 звезди (41.5%). Заетостта в местата за настаняване с 4 и 5 звезди е 30.4%, а тази в местата за настаняване с 1 и 2 звезди - 16.7%. Спрямо същия месец на предходната година общата заетост на леглата бележи спад с 2.9 процентни пункта. Намаление на заетостта на леглата (с 9.4 процентни пункта) е регистрирано при местата за настаняване с 3 звезди, докато при местата за настаняване с 1 и 2 звезди и тези с 4 звезди заетостта на леглата нараства, съответно с 0.2 и 5.8 процентни пункта.

Приходите от нощувки през октомври 2019 г. достигат 1 530 181 лв., което е с 15.8% повече в сравнение с октомври 2018 година. Приходите от нощувки на български граждани се увеличават с 32.1%, а приходите от нощувки на чужди граждани намаляват с 27.4%.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top