Районна прокуратура-Стара Загора предаде на съд 56 лица през ноември

През месец ноември 2019 г. прокурорите от Районна прокуратура - Стара Загора са решили по същество и са внесли за разглеждане в Районен съд – Стара Загора 54 прокурорски акта срещу 56 лица, както следва: 26 обвинителни акта срещу 27 лица,  23 споразумения за решаване на делото срещу 24 лица и 5 предложения за налагане на административно наказание, по реда визиран в чл.78а от НК срещу 5 лица.

В Районен съд – Стара Загора са били внесени: 3 дела с прокурорски акт срещу 3 лица за престъпления срещу личността (за причинени телесни повреди; за закана с убийство; блудствени действия), 1 дело срещу 1 лице за престъпления против брака и семейството (за неплащане на издръжка), 16 дела срещу 17 лица за престъпления против собствеността (за кражба; за грабеж; за извършени измами;), 5 дела срещу 5 лица за престъпление против стопанството (държане/продажба  на акцизни стоки без бандерол; неправомерно присъединяване към електропреносната мрежа), 2 дела срещу 2 лица за престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции (неизпълнение на заповед за защита), 2 дела срещу 2 лица за документно престъпление (ползване на неистински/преправени документи), 1 дело срещу 1 лице за престъпления реда и общественото спокойствие (за проявена жестокост към гръбначно животно) и 24 дела срещу 25 лица за общоопасни престъпления (за държане на огнестрелно оръжие/боеприпаси без надлежно разрешение; за пътнотранспортни произшествия; за управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол/наркотични вещества; за управление на моторно превозно средство без съответно СУМПС; за управление на моторно превозно средство с регистрационни табели за друго превозно средство/управление на нерегистрирано МПС; за държане на високорискови наркотични вещества; за засаждане/отглеждане на растения от рода на конопа).

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top