Обявен е конкурс за идеен проект за новата спортна зала в Стара Загора

Открит конкурс за изработка на идеен проект за многофункционална спортна зала обяви община Стара Загора. Идейни проекти се приемат до 17 февруари 2020 година. Ще се връчват три награди- I място – парична награда в размер на: 20 000 лв.; II- ро - 10 000 лв.; III- то - 5000 лв.

Целта на настоящия конкурс за проект е избор на изработка на обемно пространствено решение и предварителен проект за многофункционалната спортна зала. Допуснатите и класирани идейни проекти на участниците следва да позволяват използването им от Възложителя, като задание за проектиране на инвестиционен проект.

В многофункционалната спортна зала ще се провеждат  състезания от различни спортове, в съответствие с изискванията на международните федерации, с адаптивност на трибуните и цялостната конфигурация на залата;  Концерти, конференции, изложения, изложби и други културни мероприятия;  Бизнес зона – конферентен блок, хранене и развлечения, рекреация.

С проектното предложение се цели създаване на устойчива, функционално пригодна и модерна архитектурна среда, с пластично фасадно решение, уникален архитектурен образ и интериор. Залата трябва да бъде интегрирана с парка и околното застрояване – като обем, градоустройствено решение и вписване на сградата в денивелацията на терена, да бъде ориентирана към важни комуникационни и ландшафти елементи на средата, да създава комплексна среда за спорт, отдих и развлечения.

Многофункционалната спортна зала ще бъде построена в новия парк "Артилерийски".

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top