Безплатни обучения на тема „Стартиране на собствен бизнес” в Стара Загора

Ако имате желание да притежавате собствен бизнес, но не знаете от къде да започнете или имате идея, но всички административни подробности, свързани с реализирането й, ви плашат. А може би все още нямате конкретна идея, но желаете да бъдете информирани какво ви предстои.

На 03.12.2019 г., 09:30 сутринта в конферентната зала на хотел „Сити“ с адрес бул. „Свети Патриарх Евтимий“ 23, 6000 Южна промишлена зона,  Стара Загора ще се проведе напълно безплатно обучение на тема „Стартиране на собствен бизнес”.

Програмата за обучение е разработена от опитни и висококвалифицирани специалисти с богат практически опит. Същата включва базисни теоретични и практически познания, които трябва да притежава всеки бъдещ предприемач в т.ч
познания по икономика, мениджмънт, маркетинг, право, застраховане, финанси, счетоводство и други. Всяка от темите дава ключови познания в областта като същите ще бъдат представени с много примери, ролеви игри и информационни материали, които да останат в помощ на младите предприемачи.

Всички, които са преминали това обучение, както и лица, които не са успели да се включат в обучението, но имат желание да се възползват от възможността за разработване на бизнес план на вашата бизнес идея предоставяме индивидуални комплексни консултантски услуги , с които ще ви помогнем:
* да си регистрирате фирма;
* да си изберете помещение за извършване на дейността;
* да си разработите бизнес план за стартиране на собствен бизнес;
* да си подготвите проектно предложение за получаване на безвъзмездна финансова помощ по Европейски, национални и други донорски програми и/или за получаване на банков заем;
* да промотирате и популяризирате своята дейност;
* да назначите персонал, необходим за извършване на вашата дейност;
* да направите маркетинг проучване за пазара на вашия продукт;
* други консултации в зависимост от вашата бизнес идея.

Тези от Вас, които сте планирали да се включите в нашите безплатни обучения на тема "Стартиране на собствен бизнес" или сте преминали специализирани индивидуални консултации ще имате също, уникалната възможност да кандидатстване за финансиране по процедура „Подкрепа за устойчив бизнес ”.

Посредством тази програма може да получите до 5 000 лв., с които да финансирате услуги, насочени към успешен старт на вашето новосъздадено дружество и по-бързо развитие на предприятието.
Кой може да се включи в проекта:

- Безработни, неактивни и заети лица, които проявяват интерес към възможностите за стартиране на собствен бизнес;
- Да сте на възраст над 18 навършени години;

- Да не осъществявате стопанска дейност като търговец по смисъла на Търговския закон, включително като едноличен търговец;
- Да не сте регистриран тютюнопроизводител/земеделски производител;
- Да не упражнявате свободна професия или занаят;
- Да не сте управител или член на управителен орган на фирма.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз по договор № BG05M9OP001-1.023-0136
„Предоставяне на обучение и консултации за стартиране на конкурентно предприемачество“.

Свържете се с нас и заявете своето участие сега.
email: contact@mandsprojects.com
тел. 0887 807 318
www.mandsprojects.bg

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top