43 предложения ще разгледат общинските съветници в Стара Загора на днешното редовна заседание

В дневния ред на днещната редовна сесия на Общинския съвет в Стара Загора влизат 43 предложения.

„На първо четене ще гласуваме приемане на Наредба за организацията и дейността на клубовете на пенсионера на територията на община Стара Загора. До този момент, всеки клуб, имаше свой правилник, а целта е да бъде създаден общ,  който ще улеснява ръководството и членовете на клубовете”, уточни председателят на Общинския съвет Мария Динева. От думите ѝ стана ясно, че действащите пенсионерски клубове в общината са 52. Очакват се допълнения към наредбата преди второто ѝ четене.

На последното ноемврийско заседание ще бъде гласувано и осигуряване на устойчивост на проект „Паркоустрояване, благоустрояване и подобряване на физическата среда на „Станционна градина“ в Стара Загора“. Съгласно споразумение между Община Стара Загора и УО на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020.Стойността на проектното предложение е на стойност 4 млн. лева и е със 100% безвъзмездна финансова помощ. Целта му е създаване на устойчива, естетична и безопасна градска жизнена среда, допринасяща за по-високо качество на живот, по-голяма сигурност за гражданите и създаваща предпоставки за ускорено социално-икономическо развитие и по-високо ниво на инвестиции.

Ще бъде отказано и закупуването от Община Стара Загора на три частни имота, разположени в южната част на града до ЖП гарата, в близост до колодрума. По време на заседанието ще бъдат гласувани още предложенията за таксиметров превоз на пътници на територията на общината и определяне на броя, местонахождението и сигнализирането на таксиметровите стоянки. Старейшините ще определят и свои представители в Националното сдружение на общините в Република България, както и в държавните горски стопанства в Чирпан и Стара Загора.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top