43 предложения ще разгледат общинските съветници в Стара Загора на заседание тази седмица

В дневния ред на предстоящата на 28 ноември сесия на Общинския съвет в Стара Загора влизат 43 предложения.

„На първо четене ще гласуваме приемане на Наредба за организацията и дейността на клубовете на пенсионера на територията на община Стара Загора. До този момент, всеки клуб, имаше свой правилник, а целта е да бъде създаден общ, който ще улеснява ръководството и членовете на клубовете”, уточни председателят на Общинския съвет Мария Динева. От думите ѝ стана ясно, че действащите пенсионерски клубове в общината са 52. Очакват се допълнения към наредбата преди второто ѝ четене.

На последното ноемврийско заседание ще бъде гласувано и осигуряване на устойчивост на проект „Паркоустрояване, благоустрояване и подобряване на физическата среда на „Станционна градина“ в Стара Загора“. Съгласно споразумение между Община Стара Загора и УО на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020. По време на пресконференцията на председателя стана ясно, че стойността на проектното предложение е на стойност 4 млн. лева и е със 100% безвъзмездна финансова помощ.

Целта му е създаване на устойчива, естетична и безопасна градска жизнена среда, допринасяща за по-високо качество на живот, по-голяма сигурност за гражданите и създаваща предпоставки за ускорено социално-икономическо развитие и по-високо ниво на инвестиции.

Ще бъде отказано и закупуването от Община Стара Загора на три частни имота, разположени в южната част на града до ЖП гарата, в близост до колодрума.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top