1 165 лева е средната месечна работна заплата в Старозагорско през третото тримесечие на 2019

Средната брутна месечна заплата в област Стара Загора за юли 2019 г. е 1 153 лв., за август - 1 147 лв. и за септември - 1 195 лева. През третото тримесечие на 2019 г. средната месечна работна заплата в област Стара Загора е 1 165 лв. и се увеличава спрямо второто тримесечие на 2019 г. с 0.1%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Професионални дейности и научни изследвания“ - с 10.4% и „Строителство“ - с 9.1%. Най-голямо намаление на средната работна заплата е регистрирано в дейност „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ с 2.8%.

Спрямо същия период на предходната година през третото тримесечие на 2019 г. средната месечна работна заплата в областта нараства с 6.3%, като в обществения сектор нарастването е с 4.7%, а в частния - с 6.4%.

В сравнение с останалите области на страната, през третото тримесечие на 2019 г., област Стара Загора е на второ място по показателя средна работна заплата, след област София(столица) (1 704 лв.).

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top