Информационна среща „Представяне възможностите на обновения публичен модул на ИСУН 2020“ в Стара Загора

Утре от 11:00 ч. в Зала №2 на Общинска администрация Стара Загора, Областен информационен център – Стара Загора ще проведе информационна среща на тема: „Представяне възможностите на обновения публичен модул на ИСУН 2020“. Представители на Централно координационно звено към Министерски съвет ще демонстрират обновения публичен модул на Информационна система за управление и наблюдение (ИСУН) 2020, който предоставя нови възможности за извършване на повече и по-детайлни справки.

Новата функционалност на системата дава възможност за проверка на допустимост на потенциалните кандидати по отворени и предстоящи за отваряне процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Чрез публичния модул могат да се направят справки в реално време за резултатите от оценката на всеки оценителен етап и крайното класиране на проектните предложения по процедурите за предоставяне на БФП.

Системата предоставя данни за подадените проектни предложения, сключени договори с бенефициентите, описание на дейностите и организациите, участващи в изпълнението, постигнатите индикатори, финансова информация, наложени финансови корекции, тръжните процедури и сключените договори с изпълнители.

Срещата е подходяща за представители на юридически лица, медии, институции, земеделски производители.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top