Събират се предложения за Културния календар 2020 на община Стара Загора

До края на работната седмица-15 ноември община Стара Загора очаква предложения на културните организации, неправителствения сектор, гражданските сдружения, общинските структури в областта на културата и изкуствата, отделни творци, изпълнители и граждани за участие и партньорство при разработване на Културния календар на Общината за 2020 година. 

Вътрешна комисия от експерти от отдел „Култура“ на Община Стара Загора и представители на културните институти и организации разглежда всички постъпили предложения и изготвя становище, което предлага за последващо разглеждане и одобрение в Постоянната комисия по култура, туризъм и вероизповедания при Общински съвет – Стара Загора. При необходимост, вносителите на предложенията имат възможност да ги представят и обосноват пред комисията.

При разработването и обсъждането на Календара за 2020 г., Община Стара Загора като основен финансиращ и координиращ орган, ще се възползва от правото си за възлагане и на конкретни културни поръчки, имащи отношение към Програмата за развитието на читалищата в Община Стара Загора, изпълняваните към момента проекти в областта на културното наследство и неговото опазване и съхранение, както и към различните инициативи на Министерството на културата и други държавни институции.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top