Приемат документи за разширяване знанията и уменията на работещи в Старозагорско

Агенцията по заетостта продължава да приема заявления по проект „Ваучери за заети лица”, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. Операцията предоставя възможност на заетите лица да получат нови или да разширят знанията и уменията си чрез придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности в съответствие с актуалните нужди на бизнеса.

Право да подават заявления имат заети лица на трудов договор в предприятия извън държавната администрация, които са:
- с придобита средна или по-ниска степен на образование (без ограничение във възрастта);
- над 54 г. (навършили 55 г.) с висше образованиe.

Желаещите да участват в проекта ще имат възможност да преминат професионално обучение и/или обучение за придобиване на ключова компетентност с ваучери съгласно ПМС № 280/2015 г. Обучението по ключова компетентност може да бъде общуване на чужди езици или компютърни умения. Съфинансирането от страна на обучаемите лица е в размер на 50% от стойността на ваучера. Очаква се инвестирането на собствени средства от страна на заетите лица да повиши мотивацията им за успешно завършване на курса. Безвъзмездното финансиране по проекта е в размер на 50% от стойността на ваучера.

И при този прием заетите лица могат да подават своите заявления само в работни дни между 8.30 и 17.00 ч. както по електронен път, така и на хартиен носител, лично във всички бюра по труда в страната. Срокът за прием на заявления е до изчерпване на предвидения финансов ресурс. Подробна информация по проект „Ваучери за заети лица” и образец на Заявление на хартиен носител може да намерите на сайта на Агенция по заетостта www.az.government.bg. На същата страница e публикуван линк към електронното заявление.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top