Старозагорци предадоха близо 140 кг. опасни битови отпадъци тази година

И тази година, старозагорци проявиха висока активност и отговорно отношение по време на проведената годишна кампания за събиране на опасни отпадъци от домакинствата, сочат данните на администрацията.

По време на двете кампании – пролетната, на 27 и 28 май, и есенната, на 14 и 15 октомври, в мобилните събирателни пунктове, разположени в парк „Зелен клин“ и парк „Артилерийски“ в Стара Загора бяха предадени близо 140 кг. опасни битови отпадъци. Събрани бяха за обезвреждане остатъци от лакове и бояджийски материали, разтворители, киселини и основи, лекарства с изтекъл срок на годност и други.

Системата за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата ще продължи да функционира и през следващите години. Мобилни събирателни пунктове ще се организират два пъти годишно, с продължителност най-малко от два дни. Датите и мястото за разполагане на мобилните събирателни пунктове се определят в срок до 31 януари на съответната година. Извън периодите на провеждане на кампаниите с мобилни събирателни пунктове, гражданите могат да предават опасни битови отпадъци в Центъра за рециклиране на обект „Регионален център за управление на отпадъците – Стара Загора“, в землището на село Ракитница. За приемане на отпадъците не се заплаща такса. Работно време на обект „Регионален център за управление на отпадъците – Стара Загора“, всеки ден от 8:00 до 19:00 часа.

В Центъра за рециклиране опасните битови отпадъци се съхраняват временно в специализирани контейнери, при условия гарантиращи безопасността за здравето на хората и околната среда, след което се предават на лицензирани фирми за тяхното крайно обезвреждане.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top