ЦИК назначи състава на ОИК Стара Загора за местните избори през октомври

С решение № 930-МИ от  30.08.2019 Централната избирателна комисия назначи Общинска избирателна комисия в община Стара Загора, област Стара Загора, за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № МИ-06-215/104 от 22 август 2019 г. от кмета на община Стара Загора, област Стара Загора, към което са представени всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 6 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80 и чл. 81 във връзка с чл. 66 от Изборния кодекс и Решения № 600-МИ от 09.08.2019 г. и № 603-МИ от 12.08.2019 г. на ЦИК.

Консултациите са проведени при спазване на изискванията на чл. 76 ИК. В консултациите са участвали представители на парламентарно представените партии и коалиции и коалицията, която има членове в Европейския парламент съгласно Решение № 600-МИ от 09.08.2019 г. на ЦИК. Протоколът от проведените консултации на 16.08.2019 г. е подписан от всички участници, като коалиция „БСП за България“, е представила особено мнение.

Между участвалите в консултациите представители не е постигнато съгласие, поради което съставът на Общинската избирателна комисия се назначава въз основа на направените предложения, преценка по представените документи относно образователна степен и специалност, както и съотношението между парламентарно представените партии и коалиции и коалицията, която има членове в Европейския парламент.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 11 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия назначава за Председател ПРЕДСЕДАТЕЛ: Теодора Иванова Крумова-Желева

За ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛИ: Снежана Славова Станкова и  Кристина Петрова Хонгова, СЕКРЕТАР: Междну Бехчет Халид и  ЧЛЕНОВЕ: Тонка Иванова Тачева, Диана Ценкова Иванова, Надя Петрова Ралчева, Нина Цветкова Савова-Кършакова, Веселина Иванова Андреева, Златина Минчева Йовчева, Денчо Иванов Денев, Десислава Атанасова Кънева, Марио Минев Цветков, Елифе Юсеинова Кискинова и Даниела Иванова Митева

Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 7 септември 2019 г. На назначените членове да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top