Предварителен график за миене на улиците в Стара Загора на 30 август, петък

Предварителен график за миене на улиците в Стара Загора на 30 август, петък.

1 ул. „Св. Богородица“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“
2 ул. „П. Р. Славейков““ от ул. „Генерал Гурко““ до ул. „Христо Ботев“
3 ул. „Любен Каравелов“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“
4 ул. „Стефан Караджа“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“
5 ул. „Ангел Кънчев“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“
6 ул. „Св. Климент Охридски“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“
7 ул. „Българско опълчение“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“

8 ул. „Антон Марчин“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“
9 ул. „Подполковник Калитин“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“
10 ул. „Стефан Сливков“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“
11 ул. „Христо Ботев“ от бул. „Св. П. Евтимий“ до ул. „Стефан Сливков“
12 ул. „Св. Богородица“ от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Братя Жекови“
13 ул. „П. Р. Славейков“ от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Братя Жекови“
14 ул. „Св. Кирил и Методий“ от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Братя Жекови“
15 ул. „Любен Каравелов“ от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Братя Жекови“
16 ул. „Стефан Караджа“ от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Братя Жекови“
17 ул. „Ангел Кънчев“ от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Братя Жекови“
18 ул. „Братя Жекови“ от бул. „Св. П. Евтимий“ до ул. „Ангел Кънчев“
19 ул. „Българско опълчение“ от ул. „Христо Ботев“ до бул. „Славянски“
20 ул. „Антон Марчин“ от ул. „Христо Ботев“ до бул. „Славянски“
21 ул. „Подлковник Калитин“ от ул. „Христо Ботев“ до бул. „Славянски“

При неблагоприятни метеорологични условия и настъпване на други непредвидени ситуации предварителният график може да бъде променен.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top