Над 25% повече приходи от нощувки в Старозагорско през юни

Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Стара Загора през юни 2019 г. са 14 987, или с 9.5% повече в сравнение със същия месец на 2018 година. От всички пренощували лица 75.1% са българи, като по-голямата част от тях (40.8%) са нощували в местата за настаняване с 3 звезди и са реализирали средно по 4.2 нощувки. Пренощувалите чужденци са 3 736, като 46.4% от тях са нощували в местата за настаняване с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 1.6 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през юни 2019 г. е 35.3%, като тя е най- висока в местата за настаняване с 3 звезди (52.8%). Заетостта в местата за настаняване с 4 и 5 звезди е 32.5%, а тази в местата за настаняване с 1 и 2 звезди - 18.7%. Спрямо същия месец на предходната година общата заетост на леглата нараства с 1.3 процентни пункта. Най-голямо увеличение на общата заетост на леглата е регистрирано при местата за настаняване с 4 и 5 звезди (с 5.8 процентни пункта). При местата за настаняване с 1 и 2 звезди и в тези с 3 звезди увеличението е съответно с 0.4 и 0.5 процентни пункта.

Приходите от нощувки през юни 2019 г. достигат 1 696 092 лв., което е с 25.9% повече в сравнение с юни 2018 година. Приходите от нощувки на български граждани се увеличават с 32.8%,а приходите от нощувки на чужди граждани с 8.1% .

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top