Започнал е строежът на 302 жилища в област Стара Загора през второто тримесечие на 2019

През второто тримесечие на 2019 г. в област Стара Загора е започнал строежът на 75 жилищни сгради с 302 жилища в тях и 38 353 кв. м обща застроена площ и на 58 други сгради с 24 249 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради са повече със 7.1%, докато жилищата в тях и общата им застроена площ са по-малко съответно с 0.3 и 7.6%. Започнатите други видове сгради бележат ръст с 9.4%, но тяхната РЗП намалява с 34.4%.
 

В сравнение с второто тримесечие на 2018 г. започнатите нови жилищни сгради са по-малко с 19.4%, жилищата в тях - с 42.9%, а разгънатата им застроена площ - с 31.6%. Започнатите други видове сгради намаляват с 1.7%, а общата им застроена площ - с 10.6%.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top