Публична консултация за насърчаване и подобряване на заетостта на младите

В рамките на извършваната от Европейската комисия оценка на подкрепата на младежката заетост по линия на Инициативата за младежка заетост и Европейския социален фонд в периода 24 май - 16 август 2019 г. се провежда публична консултация сред всички граждани и заинтересовани организации относно тяхното мнение за дейностите, извършвани от Европейския съюз от 2014 г. насам за насърчаване и подобряване на заетостта на младите хора.Събраната информация ще бъде използвана за оценка на постигнатото през периода 2014-2018г.

Тя също така ще помогне да бъдат извлечени поуки относно начина, по който тази подкрепа би могла да се засили в бъдеще и да се направи по-ефективна и целенасочена. Наред с други теми, при оценяването ще се разгледа дали към младите хора в най-голяма нужда от помощ е бил упражнен адекватен подход (също и в географски аспект), какво е било качеството на предложенията за работа и за обучения и какъв вид подкрепа е била най-ефективна.

Въпросникът (на български език) за попълване може да бъде намерен на следния адрес:  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3876690/public-consultation_bg

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top