Районна прокуратура-Стара Загора предаде на съд 65 лица през месец юни

През месец юни прокурорите от Районна прокуратура-Стара Загора са решили по същество и са внесли за разглеждане в Районен съд – Стара Загора 63 прокурорски акта срещу 65 лица. Срещу 23 души има обвинителен акт, 39 споразумения за решаване на делото срещу 40 лица и 2 предложения за налагане на административно наказание, по реда в чл.78а от НК срещу 2 лица.

В Районен съд – Стара Загора са били внесени: 7 дела с прокурорски акт срещу 7 лица за престъпления срещу личността (за причинени телесни повреди; увреждане при трудова злополука; за закана с убийство), 2 дела срещу 2 лица за престъпления против брака и семейството (за неплащане на издръжка; незаконно съжителство с непълнолетно лице), 14 дела срещу 15 лица за престъпления против собствеността (за кражба; за грабеж; за извършени измами), 6 дела срещу 7 лица за престъпления против стопанството (изпадане в неплатежоспособност; държане/продажба  на акцизни стоки без бандерол), 3 дела срещу 3 лица за документни престъпления (съставяне на неистински документи; невярно деклариране; ползване на неистински/преправени документи); 7 дела срещу 7 лица за престъпление против реда и общественото спокойствие (хулиганство; получаване на доходи по неморален начин) и 24 дела срещу 24 лица за общоопасни престъпления (държане на оръжия/боеприпаси без разрешително; за пътнотранспортни произшествия; за управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол/наркотични вещества; за управление на моторно превозно средство без съответно СУМПС; за управление на моторно превозно средство с регистрационни табели за друго превозно средство/управление на нерегистрирано МПС, за държане на високорискови наркотични вещества).

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top