Предварителен график за миене на улиците в Стара Загора на 18 юли, четвъртък

Предварителен график за миене на улиците в  Стара Загора на 18 юли, четвъртък.

1 ул. „Св. Богородица“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“
2 ул. „П. Р. Славейков“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“
3 ул. „Любен Каравелов“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“
4 ул. „Стефан Караджа“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“
5 ул. „Ангел Кънчев“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“
6 ул. „Св. Климент Охридски“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“
7 ул. „Българско опълчение“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“
8 ул. „Антон Марчин“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“
9 ул. „Подполковник Калитин“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“
10 ул. „Христо Ботев“ от бул.„Св.Патриарх Евтимий“ до бул. „Славянски“

11 ул. „Св. Богородица“ от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Братя Жекови“
12 ул. „П. Р. Славейков“ от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Братя Жекови“
13 ул. „Св. Кирил и Методий“ от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Братя Жекови“
14 ул. „Любен Каравелов“ от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Братя Жекови“
15 ул. „Стефан Караджа“ от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Братя Жекови“
16 ул. „Ангел Кънчев“ от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Братя Жекови“
17 ул. „Братя Жекови“ от бул.„Св.Патриарх Евтимий“ до ул. „Ангел Кънчев“
18 ул. „П. Р. Славейков“ от ул. „Братя Жекови“ до бул. „Славянски“
19 ул. „Св. Кирил и Методий“ от ул. „Братя Жекови“ до бул. „Славянски“
20 ул. „Любен Каравелов“ от ул. „Братя Жекови“ до бул. „Славянски“
21 ул. „Стефан Караджа“ от ул. „Братя Жекови“ до бул. „Славянски“
22 ул. „Ангел Кънчев“ от ул. „Братя Жекови“ до бул. „Славянски“
23 ул. „Българско опълчение“ от ул. „Христо Ботев“ до бул. „Славянски“
24 ул. „Антон Марчин“ от ул. „Христо Ботев“ до бул. „Славянски“
25 ул. „Подполковник Калитин“ от ул. „Христо Ботев“ до бул. „Славянски“
26 бул. „Славянски“ от бул. „Никола Петков“ до бул. „Св. П. Евтимий“

При неблагоприятни метеорологични условия и настъпване на други непредвидени ситуации, предварителният график може да бъде променен.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top