1 368 106 лева достигат приходите от нощувки в Старозагорско за месец

Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Стара Загора през май 2019 г. са 13 850, или с 11.9% повече в сравнение със същия месец на 2018 година. От всички пренощували лица 77.8% са българи, като по-голямата част от тях (44.3%) са нощували в местата за настаняване с 3 звезди и са реализирали средно по 1.6 нощувки. Пренощувалите чужденци са 3 070, като 54.8% от тях са нощували в местата за настаняване с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 1.6 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през май 2019 г. е 22.5%, като тя е най- висока в местата за настаняване с 4 и 5 звезди (30.4%). Заетостта в местата за настаняване с 3 звезди е 23.4%, а тази в местата за настаняване с 1 и 2 звезди - 15.5%. Спрямо същия месец на предходната година общата заетост на леглата намалява с 9.2 процентни пункта. Намаление на заетостта на леглата е регистрирано при местата за настаняване с 3 звезди с 25.7 процентни пункта. При местата за настаняване с 1 и 2 звезди и в тези с 4 и 5 звезди е регистрирано увеличение съответно с 1.4 и 4.2 процентни пункта.

Приходите от нощувки през май 2019 г. достигат 1 368 106 лв., което е с 5.2% повече в сравнение с май 2018 година. Приходите от нощувки на български граждани се увеличават с 2.6%, а приходите от нощувки на чужди граждани с 12.8% .

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top