Близо 200 книги,брошури и вестници са издадени в Старозагорско през 2018

През 2018 година в област Стара Загора са издадени:
 142 книги с годишен тираж 54 хиляди
 46 брошури с годишен тираж 20 хиляди
 11 регионални вестника с годишен тираж 1 045 хил. и еднократен тираж 20 хиляди

В сравнение с предходната година броят на издадените книги и брошури нараства с 97, а средният тираж се увеличава от 302 през 2017 на 392 през 2018 г., или с 29.9%.

През 2018 г. в област Стара Загора са издадени 11 вестника с годишен тираж 1 045 хил., като спрямо предходната година издадените вестници се увеличават с 2 (22.2%), а тиражът - с 438 хил. (72.0%).Относителният дял на издаваните вестници в област Стара Загора е 8.7% спрямо регионалните вестници общо за страната, а годишният тираж - 6.4% от тиража на всички регионални вестници.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top