Детските градини в община Мъглиж работят целогодишно

Всички общински детски градини на територията на Община Мъглиж работят целогодишно, включително и през летния период, става ясно от заповед на кмета Господин Господинов.

Завършилите четвърта група деца, които са получили удостоверенията си за завършена предучилищна подготовка,при желание, могат да продължат да посещават детското заведение до 14 септември на националната година.

Персоналът е съобразен със степента на посещаемост на ваканциония сезон.При наличие на намален брой деца, посещаващи детските заведения може да се премине към редуциране броя на групите и числеността на персонала, след предварително съгласуване с ръководството на общината.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top