Откриват процедура за избор на съдебни заседатели за Районен съд Стара Загора

По време на утрешното редовно заседание на местния парламент в Стара Загора ще бъде разгледано предложението на председателя на Обс Стара Загора Таньо Брайков за откриване на процедура за избор на съдебни заседатели за Районен съд Стара Загора за мандат 2020 – 2024 г., определяне правила за неговото провеждане и създаване временна комисия за провеждане на процедура за избор на съдебни заседатели. Това става ясно от постъпилите материали.

На 23.052019г. Общото събрание на съдиите от Окръжен съд Стара Загора е определило броя на съдебните заседатели за Районен съд – Стара Загора за мандат 2020-2024г. общо 50 бр., от които 48 бр. от Общински съвет Стара Загора, като най-малко 10 на сто от лицата, трябва да са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top