Стара Загора: ОТКРОВЕНО ЗА ПРОФЕСИЯТА „МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТ“

ОТКРОВЕНО ЗА ПРОФЕСИЯТА „МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТ“

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ
 ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ  /БАПЗГ/
                     РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ СТАРА ЗАГОРА                     
_____________________________________________________________________________________________
                        
     Адрес: гр. Стара Загора, ул. „Цар Иван Шишман” № 83;  тел./ факс : 0889 117 685
      email : vaaanq@Yahoo.com

Професионалистите по здравни грижи са сред най-търсените специалисти както у нас, така и в много от европейските страни. Медицинските лаборанти са много дефицитни на пазара на труда в България здравни професионалисти. 

 За професията медицински лаборант разговаряме с ДОЦ. Д-Р ВАНЯ ЦОНЕВА, ДМ, лабораторен лекар с дългогодишен опит, ръководител на лаборатория, водещ дисциплина „Клинична лаборатория“ в Медицински факултет и Медицински колеж към Тракийски университет гр. Стара Загора.

Според нея лабораторната медицина осигурява над 70% от необходимата на лекаря информация. В наши дни една “мощна” клинична лаборатория представлява стабилна база за осъвременяване на диагностичните стратегии, поради което всяка болнична администрация, лекари, болни и обществото са заинтересовани от това. Доц. Цонева допълва, че непрекъснатото внедряване на нови показатели в  клиничната лаборатория е приоритетно, но изисква мобилизиране на интелектуални и финансови ресурси. В центъра на тази дейност е високият професионализъм на лабораторния екип. Ето защо усилията на преподавателите, обучаващи медицинските лаборанти в различните лабораторни специалности, са след завършване те да бъдат абсолютно подготвени за успешна практическа реализация – със стабилни теоретични познания за високите научни и технологични  лабораторни постижения, с трайно усвоени практически умения и навици. 

Постигането на стабилни знания и умения става по време на следването. Изборът на специалност е трудно и най-вече отговорно решение. Започвайки работа вече завършили лаборантите се срешат с проблеми от съвсем друго естество, най-често финансови. Може би затова част от  тях след дипломирането си решават да търсят реализация в чужбина.

Разговаряхме с колеги, практикуващи професията, за да се опитаме за разберем отношението им към професията и проблемите,  с които се сблъскват.

 ПЕТЯ ГОСПОДИНОВА - Медицински лаборант в СМДЛ „МиЛаб“ – гр. Стара Загора

Как се насочихте към специалността „Медицински лаборант?

Когато бях дете, като всяко едно такова често боледувах. Но съзнателните ми спомени са, че майка ми все ме водеше в лаборатория. Бях впечатлена от инструментариума, от епруветките и всички малки шишенца пълни с реактиви. Съзнателният избор направих месеци преди първите кандидатстудентски изпити.

Какво ще кажете за избора си?

Харесвам и обичам това, което правя. Виждаш целият процес пред очите си. Работиш с хора, което придава на работата нееднородност. Смятам, че е много приятна и подходяща професия за жена. Работното време за медицинския лаборант е съкратено, което позволява съчетанието на личен с професионален живот.

Моля да ни презентирате с няколко изречения в какво се изразява работата Ви, на моментното Ви работно място?

В момента работя в манипулационна на лаборатория МиЛаб. Естеството на манипулациите е вземане на биологичен материал, подготовка за транспортиране и изпращане на съответния материал до лабораторията в която се извършва съответната проба. В манипулационната вземам материали, които са обект на изследване в Клинична лаборатория, Микробиология, Паразитология и Имунологичен анализ. Това означава, че медицински лаборант, не е конкретно клиничен лаборант или микробиологичен. Той има лиценза да практикува във всички от изброените по-горе лаборатории, дори от типа на лаборатория за асистирана репродукция, редом с биолози.

Голяма част от хората чувайки медицински лаборант си представят определен тип лаборатория – Клинична лаборатория? Това така ли е? В какъв вид лаборатории може да се реализира тази специалност?

През периода на обучение за медицински лаборант, който включва три години и степен професионален-бакалавър се изучават основополагащите дисциплини разделящи лабораторията условно на различи специалности и клонове. Специалност Клинична лаборатория със съответната Клинична лаборатория, специалност Микробиология с Микробиологична лаборатория, специалност Патоанатомия  със съответната лаборатория – Хистология и цитология и т.н. Всичко това означава, че след завършването си всеки студент по собствени предпочитания, интерес, насока и свободно работно място може да направи своя избор в каква от тези лаборатории иска да се развива. Като всяка една от тях се развива в различна степен имайки предвид технологичния свят, в който живеем.

 МАРУСЯ АНГЕЛОВА старши лаборант в Клинична лаборатория към КОЦ

Как се насочихте към изучаването на тази специалност?

За моята насока към професията медицински лаборант е " виновна " моята майка. Тя също беше лаборант и аз покрай нея израснах  в лабораториите.

Има ли развитие в работата Ви, и ако да в каква посока?
Почти две години работех във ВМИ клинична лаборатория. От 2011 година работя в МБАЛ " НиаМед ", а от м. Декември 2015 год. работя и в " Комплексен Онкологичен Център - Стара Загора " като старши лаборант в клинична лаборатория.

Удовлетворена ли сте от работата? Има ли развитие в посока на подобряване на условията на труд, апаратура, нови методи и др."?

С напредването на технологиите има и развитие в нашата професия - нови апарати, улесняващи работата, намаляващи технологичното време за готови резултати, а и не на последно място са много по-икономични откъм реактиви.

Има ли сте намерения за смяна на работата или за работа в чужбина?

Не веднъж се замислях да замина в чужбина да работя, тъй като в България заплатите са  минимални спрямо обема на работа, отговорността и натовареността .

Дава ли професията възможност за личностно и професионално развитие? В каква посока бихте искали да работи БАПЗГ за развитието на професията „Медицински лаборант“?

Завършила съм бакалавърска степен по Управление на здравните грижи което е и изискване за заемане на длъжността „старши лаборант“.  Харесвам работата си, много бих се радвала ако се повишат заплатите. Може би тогава няма да има и такова текучество на здравни кадри.

МИМИ ПЕТКОВА – старши лаборант в лаборатория към Клиника по обща и клинична патология при УМБАЛ „проф. д-р Стоян Киркович“.

Как се насочихте към изучаването на тази специалност?

Може да се каже съвсем случайно. В обкръжението ми имаше много приятели и познати, от които съм слушала за медицинските професии. Кандидатствах по първо желание за друга специалност, но ме приеха в специалност „Медицински лаборант“. Не съжалявам за това.

Има ли развитие в работата Ви, и ако да в каква посока?

Кариерата ми на лаборант започна в клинична лаборатория, в която работих 22 години. По-късно се преместих в патологична лаборатория, в която съм и досега, и където съм старши лаборант.

Удовлетворени ли сте от работата? Има ли развитие в посока на подобряване на условията на труд, апаратура, нови методи и др.?

Работата е удовлетворяваща. Едно от нещата, които ми допадат е работното време. Колективът е много добър. Разбира се има и недостатъци - например вредностите на средата, ниското заплащане. Въпреки това не съм имала намерения за промяна на професията или нова смяна на работното място, нито за работа извън страната.

Дава ли професията възможност за личностно и професионално развитие? В каква посока бихте искали да работи БАПЗГ за развитието на професията „Медицински лаборант“?

Продължаващото обучение е една от възможностите за развитие. За съжаление не е много атрактивно за работещите в патологични лаборатории. Друга възможност е продължаващо образование в специалност Управление на здравните грижи, в която в момента се обучава колегата Станимира Танева. За професионалните бакалаври обаче е доста трудно, защото е необходимо първо за се завърши бакалавър за срок от три години и едва тогава може да се кандидатства магистратура.

 МАРИАНА ДАНЕВА старши лаборант в Клинична лаборатория към УМБАЛ „проф д-р Стоян Киркович“- Стара Загора

Как се насочихте към изучаването на тази специалност?

Моя приятелка и съседка беше завършила тази специалност и практикуваше. Харесваше и и беше доволна. В онези години беше престижно да си медицински лаборант.

Има ли развитие в работата Ви, и ако да в каква посока?

Откакто съм завършила работя на едно и също място. В момента съм временно изпълняващ длъжността старши лаборант на клинична лаборатория.

Удовлетворени ли сте от работата? Има ли развитие в посока на подобряване на условията на труд, апаратура, нови методи и др.

С развитието на медицината като цяло, клиничната лаборатория също търпи развитие. Нови методи и нова апаратура се включват в дейността, което налага непрекъснато да се обучаваме в процеса на работа. За съжаление, не бих могла да кажа, че съм удовлетворена от професията на лаборант в клинична лаборатория, която е недооценена и често неглижирана. Удовлетворение категорично няма и във финансово отношение. При настоящия модел на  здравеопазване,  където медицината е търговия, а здравето и животът на пациентите стока, моралната удовлетвореност също липсва. Клиничната лаборатория е просто една брънка от изпълнението на клиничната пътека.

Има ли сте намерения за смяна на работата или за работа в чужбина?

Имала съм намерения за смяна на работното място, но за съжаление недостатъчни смелост и решителност да ги осъществя.

Дава ли професията възможност за личностно и професионално развитие? В каква посока бихте искали да работи БАПЗГ за развитието на професията „Медицински лаборант“?

Посетила съм няколко курса за продължаващо обучение, на които съм научила нови неща. БАПЗГ би трябвало да полага повече практически усилия за постигане на резултати за достойни условия на труд и заплащане, така че медицинските лаборанти да бъдат удовлетворени от труда си и завършващите млади специалисти наистина да имат стимул да работят тази професия и да останат у нас.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top