Стара Загора е домакин на национално ученическо състезание “Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации” – 2019

На 27 юни  от 09.00 ч в парк „Пети октомври” в Стара Загора ще се проведе Националния етап на ХVІІ-то ученическо състезание "Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации” – 2019.

Представителни отбори от всички области ще премерят сили като демонстрират знания, умения, съобразителност и бързина за действия при земетресение, наводнение, пожари, химическа авария и оказване на първа до лекарска помощ.

Инициативата е част от Националния календар за извънучилищни дейности на Министерството на образованието и науката за учебната 2018/2019 г. Организатор на проявата е Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”–МВР и Национален дворец на децата – МОН, в партньорство с Община Стара Загора и Български червен кръст – Стара Загора.

Целите на състезанието са да се проверят нивото на придобитите от учениците знания и навици за действие при природни бедствия, пожари и промишлени аварии през основния курс на обучение в училище, да възпитава състезателите в чувство на другарска взаимопомощ и работа в екип при възникване на кризисни ситуации, да популяризира обучението за действие при извънредни ситуации.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top