Увеличение на чуждите туристи в музеите в Старозагорско

Към последния ден на 2018 година в област Стара Загора функционират 10 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство. Движимите културни ценности, включени в експозициите на музеите в област Стара Загора, са част от националното ни богатство и формират музеен фонд, който се състои от 291.6 хил. фондови единици и в сравнение с 2017 г. техният брой нараства с 0.4%. Цифровизирани са 3 663 фондови единици, което е с 0.5% повече в сравнение с предходната година.

Посещенията в музеите през 2018 г. са 274.9 хил. и в сравнение с 2017 г. намаляват с 8.9%. Приблизително една четвърт от тях (69.4 хил.) са осъществени в дните със свободен вход. Регистрирано е увеличение на посещенията на чужденци в музеите с 1.3%.

Общият персонал на музеите през 2018 г. е 119 души.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top