Близо 1,5 млн.лева достигат приходите от нощувки в Старозагорско

Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Стара Загора през април 2019 г. са 11 320, или с 12.7% повече в сравнение със същия месец на 2018 година. От всички пренощували лица 87.0% са българи, като по-голямата част от тях (41.6%) са нощували в местата за настаняване с 3 звезди и са реализирали средно по 4.0 нощувки. Пренощувалите чужденци са 1 475, като 57.4% от тях са нощували в местата за настаняване с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 2.0 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през април 2019 г. е 30.5%, като тя е най- висока в местата за настаняване с 3 звезди (44.0%). Заетостта в местата за настаняване с 4 и 5 звезди е 29.4%, а тази в местата за настаняване с 1 и 2 звезди - 16.2%. Спрямо същия месец на предходната година общата заетост на леглата нараства с 3.9 процентни пункта. Увеличение на заетостта на леглата е регистрирано при местата за настаняване с 3 звезди с 19.0 процентни пункта и в тези с 4 и 5 звезди – със 7.0 процентни пункта. При местата за настаняване с 1 и 2 звезди е регистрирано намаление с 13.4 процентни пункта.

Приходите от нощувки през април 2019 г. достигат 1 499 568 лв., което е с 37.1% повече в сравнение с април 2018 година. Приходите от нощувки на български граждани се увеличават с 52.0%, докато приходите от нощувки на чужди граждани намаляват с 8.4%.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top