С 4 % са се увеличили детските градини в област Стара Загора

Към 1.12.2018 г. в област Стара Загора функционират 78 самостоятелни детски градини с директор. В сравнение с предходната година, броят им се увеличава с 3 или с 4.0%. В тях са записани 10 268 деца, от които 5 368, или 52.3%, са момчета. В сравнение с предходната година броят на децата нараства с 0.4%.

Местата в детските градини за учебната 2018/2019 г. са 10 763. Обхватът на децата в детските градини, изчислен чрез груповия нетен коефициент на записване 1 , за учебната 2018/2019 година е 76.9%.
Средният брой деца в една детска градина за област Стара Загора е 132 (119 за страната). Една група се формира средно от 25 деца (24 за страната). Педагогическият персонал, зает в детските градини, е 858, като в сравнение с предходната учебна година нараства с 8 души, или с 0.9%. Детските учители са 802 или 93.5% от педагогическия персонал.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top