С над 1% намаляват работещите в Старозагорско от началото на годината

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора към края на март 2019 г. намаляват с 1.1% спрямо края на декември 2018 г., като достигат 103.1 хиляди. Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2018 г. най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в икономическите дейности „Професионални дейности и научни изследвания“ - с 10.5% и „Операции с недвижими имоти“ - с 9.9% Най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в дейност „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ - с 23.5%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“- съответно 33.2 и 12.5%.

В края на март 2019 г. в сравнение с края на март 2018 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение намаляват с 2.8 хиляди, или с 2.6%. Най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Преработваща промишленост“ - с 1.9 хил., а най-голямо увеличение - в „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ - с 0.3 хиляди. В процентно изражение намалението е най-значително в икономическите дейности „Професионални дейности и научни изследвания“ - с 21.5% и „Операции с недвижими имоти“ - с 14.9%, а най-голямо увеличение - в „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ (с 25.0%)

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top