1 134 лева е средната работна заплата в Старозагорско в началото на 2019

Средната брутна месечна заплата в област Стара Загора за януари 2019 г. е 1 104 лв., за февруари - 1 118 лв. и за март - 1 179 лева.През първото тримесечие на 2019 г. средната месечна работна заплата в област Стара Загора е 1 134 лв. и се увеличава спрямо четвъртото тримесечие на 2018 г. с 0.2%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Административни и спомагателни дейности“ - с 22.9% и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - с 12.4%. Най-голямо намаление на средната работна заплата е регистрирано в дейност „Финансови и застрахователни дейности“ с 16.3%.

Спрямо същия период на предходната година през първото тримесечие на 2019 г. средната месечна работна заплата в областта нараства със 7.8%, като в обществения сектор нарастването е със 7.7%, а в частния - със 7.2%.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top