Над 85 % от разводите в Старозагорско са прекратени „по взаимно съгласие“

Броят на разводите в област Стара Загора през 2018 г. е 463, или с 52 по-малко от регистрираните през 2017 година. От всички прекратени бракове 79.0% се отнасят за населението в градовете.

Най-голям е делът на браковете, прекратени „по взаимно съгласие“ (85.3%), следват причините „фактическа раздяла“ (7.6%) и „несходство в характерите“ (5.0%). Най-голям процент на разводите - 35.9 при мъжете и 32.6 при жените, са във възрастовата група 40 - 49 години.

За 9.3% от жените и 9.7% от мъжете, разтрогнали своите бракове през 2018 г., разводът не е бил първи.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top