Започнал е строежът на 123 сгради през първото тримесечие на годината в Старозагорско

През първото тримесечие на 2019 г. в област Стара Загора е започнал строежът на 70 жилищни сгради с 303 жилища в тях и 41 506 кв. м обща застроена площ и на 53 други сгради с 36 949 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради са повече с 34.6%, общата им застроена площ - с 14.6%, докато жилищата в тях са по-малко със 7.3%. Започнатите други видове сгради бележат ръст с 12.8%, но тяхната РЗП намалява с 18.5%.

В сравнение с първото тримесечие на 2018 г. започнатите нови жилищни сгради се увеличават с 52.2%, жилищата в тях - с 91.8%, а разгънатата им застроена площ - със 151.9%. Започнатите други видове сгради нарастват с 96.3%, докато общата им застроена площ намалява с 47.6%.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top