Старозагорци имат възможност за обучение като механици в Германия

Ако искате да се обучите като механици на съоръжения за санитарна, отоплителна и климатична техника в провинция Бавария, Германия, питайте в Бюрото по труда. Кандидатите ще бъдат включени в дуално обучение за придобиване на специалност за срок от три години и половина, след което ще им бъде предложена работа на постоянен трудов договор.

Основните изисквания към кандидатите са: да са граждани на държава членка на ЕС; да имат завършено средно образование; да имат подобен професионален опит; да имат основни познания по немски или английски език. Основните ползи за кандидатите са: кандидатите получат професионална квалификация, докато получават пълна заплата като помощник-механик в размер на 2 000 евро.

Финансират се езикови курсове на територията на България и Германия. Участниците се запознават от самото начало с бъдещите си работодатели.След успешно положен междинен и заключителен изпит участниците получават премия в размер на 2 500 евро. Участниците получават квартира по време на обучителния период. След успешно приключване на обучението работодателят се задължава да задържи на работа участника в проекта. Етапи: до 31.05. 2019 г. – кандидатстване и подбор на кандидати; 26.06.2019 - 28.06.2019 г. – провеждане на интервюта с одобрените по документи кандидати в Германия (възстановяване на пътните разходи); 01.07. 2019 – 30.08.2019 г. – интензивен езиков курс по немски език в България за достигане на ниво А2 (възстановяване на разходите за обучение); 02.09.2019 г. - 28.02.2020 г. – преместване в Германия (възстановяване на разходите по преместване), включване в езиков курс по немски език за достигане на ниво В1 и започване на работа като работник в предприятие (кандидатът получава пълна заплата като помощник-механик); 02.03.2020 – 30.08.2020 г. – обучение по механика на съоръжения, езиково обучение за професията на ниво В2 и работа на кандидата като помощник – механик със съответното заплащане; 01.09.2020 – 28.02.2023 г. – тригодишно обучение за получаване на квалификация и работа като помощник-механик; март 2023 г. – сключване на постоянен трудов договор с обучените специалисти с премия за получената квалификация (2500 евро).

Краен срок за кандидатстване и подбор - 31.05.2019г. Кандидатстването е  чрез изпращане на автобиография /CV/ на български или немски език на е-поща N.Mitev@az.government.bg, за оферта № 491340 За повече информация, проверете в сайта на Агенция по заетостта / http://eures.bg, Германия, оферта 491340/, питайте в бюрото по труда, а  за жители на общини Стара Загора и Опан и на телефон 042/697560
 

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top