По-малко починали в Старозагорско през 2018

Броят на умрелите лица през 2018 г. в област Стара Загора е 5 257 души, а коефициентът на обща смъртност 3 - 16.5‰, сочи статистиката на Националния статистически институт. Спрямо предходната година броят на умрелите намалява със 74 случая, или с 1.4%. Нивото на обща смъртност продължава да е твърде високо. Смъртността сред мъжете (17.6‰) продължава да бъде по-висока в сравнение със смъртността сред жените (15.5‰). През 2018 г. на 1 000 жени умират 1 066 мъже. Продължават и силно изразените различия в смъртността сред градското и селското население. Коефициентът на смъртност е по-висок в селата (25.1‰), отколкото в градовете (13.3‰).

Показателят за преждевременна смъртност 4 през 2018 г. в област Стара Загора (20.8%) нараства спрямо предходната 2017 г. (19.5%). В стойностите на показателя за преждевременната смъртност има  съществени разлики при мъжете и жените. Умрелите жени на възраст до 64 години вкл. са 14.0% от всички умрели жени, а стойността на този показател при мъжете е 27.2%.

През 2018 г. в област Стара Загора са починали 19 деца на възраст до една година, а коефициентът на детска смъртност е 6.5‰. За сравнение, през 2001 г. коефициентът на детска смъртност е бил 17.5‰, през 2005 - 11.6‰, а през 2017 - 9.5‰.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top