Представиха новите проекти и дейности на Търговско-промишлена палата-Стара Загора

Проведе се Общо събрание на членовете на Търговско-промишлена палата-Стара Загора. На събранието се прие отчета на Управителния и Контролния съвети за дейността на Палатата, също така и насоките и бюджета на организацията.

Представиха се новите проекти и дейности в подкрепа на бизнеса, както и предстоящи събития с участие на Палатата.

Адвокат Мариана Илчева, председател на Центърът за медиация към Търговско-промишлена палата - Стара Загора разказа за основните принципи и ползи от медиацията за бизнеса и обяви предстоящото  обучение за медиатори.

Като основни акценти на бъдещата дейност на Палатата бяха определени утвърждаването и разширяването на позициите на Палатата като център за информация, консултации и активно съдействие на бизнеса

След събранието, в неформална обстановка на чаша вино, членове и партньори на палатата обсъдиха нови възможности за партньорство.

На събранието, освен членове на Платата присъстваха като гости много представители на партньорски институции и организации - на Областна администрация, Община Стара Загора, Омбудсмана на Стара Загора, Тракийски университет, Регионалното управление на образованието, директори на професионални гимназии Регионален исторически музей, Обществен дарителски фонд и други. Председателят на Палатата Олег Стоилов поздрави присъстващите и благодари на гостите за чудесното партньорство.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top